top of page

De Panter is awarded with the 'VSCD Zwaan voor

‘meest indrukwekkende dansproductie 2020 & 2021’.

De jury: “Jocic weet haar danstaal feilloos over te brengen op haar dansers, die verschillende dansachtergronden hebben, zonder dat zij hun eigenheid verliezen. De danstaal van Jocic heeft een elektrische geladenheid en een vervreemdende uitwerking. Jocic zorgt ervoor dat de dansers elkaar weten te vinden daar waar het moet, en zij duidelijk gescheiden opereren wanneer dat wordt vereist. Onder haar leiding leveren ze een uitzonderlijke prestatie. Zelfs via livestream spat de energie nog van het toneel, mede dankzij de goede cameravoering. ‘De Panter’ is minutieus geconstrueerd en de verschillende theatrale elementen en media versterken elkaar. De voorstelling is volwassen en tegelijkertijd spannend.”

 

The jury: “Jocic knows how to flawlessly transfer her dance language to her dancers, who have different dance backgrounds, without losing their individuality. Jocic's dance language has an electrical charge and an alienating effect. Jocic ensures that the dancers find each other where necessary, and that they operate clearly separately when required. Under her leadership, they deliver an exceptional performance. Even via livestream, the energy still splashes off the stage, thanks in part to the good camera work. 'De Panter' is meticulously constructed and the various theatrical elements and media reinforce each other. The performance is mature and exciting at the same time.”

Schermafbeelding 2022-09-20 om 21.21.57.png
bottom of page